motek  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Piast"  w Złotowie

  zwraca się z zapytaniem o cenę na wykonanie zadania

  inwestycyjnego. 

 

  Szczegóły w zakładce PRZETARGI www.smpiast.eu/przetargi 
                                                                                        Zapraszamy 

 

dodano 20.08.2018r.