motek

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Piast"  w Złotowie

  ogłasza

 

 

 2-gi przetarg nieograniczony na wynajem lokalu

  użytkowego z przeznaczeniem na działalność 

  -  biurową lub handlowo-usługową 

  zlokaliz

  przy Szczecińskiej 5owany jest w Okonku

  Szczegóły w zakładce PRZETARGI www.smpiast.eu/przetargi 

 

dodano 15.01.2019r.