motek  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Piast"  w Złotowie

  ogłasza II przetarg nieograniczony na wynajem lokalu

  użytkowego/pomieszczenia magazynowego/ z przeznaczeniem 

  na działalność gospodarczą 

  zlokalizowany jest w Złotowie 

  przy Boh. Westerplatte 14

  Szczegóły w zakładce PRZETARGI www.smpiast.eu/przetargi 

 

dodano 10.07.2020r.