Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Piast" w Złotowie podjęła dn.28.09.2020r. Uchwałę 29/2020 w sprawie ustalenia miesięcznych opłat za ekploatację podstawową w spółdzielczych zasobach mieszkaniowych na 2021r. 

 

Stawki na poszczególne nieruchomości dostępne po zalogowaniu się na http://smpiast.eu/dla-czlonkow.html  

 

dodano dn. 29.09.2020 r.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~