motek  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Piast"  w Złotowie

  ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu

  użytkowego z przeznaczeniem 

  na działalność gospodarczą 

  zlokalizowany są w Złotowie 

  przy ul. Westerplatte 12

  Szczegóły w zakładce PRZETARGI www.smpiast.eu/przetargi 

 

dodano 29.04.2021r.