* - pola obowiązkowe

Imię i Nazwisko:*
Adres:*

Stan wodomierza Nr wodomierza
ZW:* Nr:*
CW: Nr:
ZW: Nr:
CW: Nr: