RADA NADZORCZA

 

Skład Rady Nadzorczej wybranej na Walnym Zgromadzeniu Członków

w dniu 24 czerwca 2017 r.

 

 

Nazwisko  i  imię  Funkcja
Wełniak Stanisław  Przewodniczący Rady Nadzorczej
Stanek Ryszard Z-ca Przewodnicz. Rady Nadzorczej
Dziubarczyk Marta  Sekretarz Rady Nadzorczej
Lawrenc Józef Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Borkowicz Jerzy Z- ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Kucharska-Sztekiel Pelagia Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Perłowska Danuta  Członek Rady Nadzorczej
Kubacka Marlena Członek Rady Nadzorczej
Kurnikowski Jacek Członek Rady Nadzorczej

 

 

 

PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ RADY  NADZORCZEJ 2017 R.

2018 R.

 

2019 R.

  

 

 

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

 

Imię i Nazwisko Funkcja

Wojciech Buczek

Prezes Zarządu

Halina Deja

Z-ca Prezesa Zarządu ds. ekon.-finans.

Andrzej Martin

Członek Zarządu

 

 

PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU2017 R.

2018 R. 

2019 R.