ZAPYTANIE O CENĘ

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PIAST” W ZŁOTOWIE

ZWRACA SIĘ Z ZAPYTANIEM O CENĘ

NA WYKONANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO

W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU MAŁEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ O CHARAKTERZE WIELOPOKOLENIOWYM – OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI (OSA) EDYCJA 2018, KTÓRE DOFINANSOWANE ZOSTANIE PRZEZ MINISTRA SPORTU I TURYSTKI

ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ (FRKF)

 

 

Zapytanie o cenę

Wytyczne do tablicy informacyjnej

Dokumentacja projektowa

załącznik do projektu mapa zasadnicza
                                                                                                                 Zapraszamy 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~