Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Piast" w Złotowie 

ogłasza 

2-gi  przetarg

na wyjanem lokalu użytkowego 

znajdującego się w Złotowie przy ulicy Norwida 7 

 Przetrag1

SZCZEGÓŁY : 

 

PRZETARG OGŁOSZENIE

OFERTA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~