Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Piast" w Złotowie 

ogłasza 

negocjacje ceny 

na wyjanem lokalu użytkowego 

znajdującego się w Złotowie przy ulicy Norwida 7 

 Przetrag1

SZCZEGÓŁY : 

 

negocjacje OGŁOSZENIE

OFERTA

                                                                                                             Zapraszamy 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Piast" w Złotowie 

ogłasza 

przetarg

na wyjanem lokalu użytkowego 

znajdującego się w Złotowie przy ulicy Westerplatte 12 

 PRZETARG W TTE 12 LU 6

SZCZEGÓŁY : 

 

PRZETARG  OGŁOSZENIE

OFERTA

 

                                                                                                             Zapraszamy